İnsan Kaynakları Politikası

Güralp Vinç ve Makine Türkiye’de İzmir Merkez ve beş bölgede (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya) faaliyet gösteren 270 çalışanı ile büyük bir ailedir.

Amacımız: GÜRALP’e; yeniliklere ve değişime açık,stratejik düşünebilen, hızlı, atak, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı ve girişimci bireyler kazandırmak ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmektir.

Güralp olarak insan kaynakları stratejilerimiz, GÜRALP’in vizyon ve misyonunu destekleyecek şekilde oluşturulur. Bizlerle çalışan arkadaşlarımızın, geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken, yürütmekte oldukları görevlerinde başarılarını ve verimlerini artırıcı fırsatları yaratmak temel yaklaşımımızdır.

GÜRALP bu doğrultuda çalışanları için;

-Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,

-Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek.

-Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek.

-Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansı gelişmesine destek olmak üzere hareket eder.

İdealimiz:Çalıştığı kurumun gelecek planları ile kendi kariyer rotasını bütünleştiren, şirket hedefleri ile kişisel hedefleri aynı paydada buluşturan, yaptığı işlerle şirkete katma değer yaratan çalışanlardan oluşan büyük bir  aile yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmak.

Eğitim ve Gelişim

GÜRALP, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Eğitim hedefi çalışanlarına belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır. Düzenlenen eğitimlerle, çalışanlarımızın verimliliklerinin artması, gelişen teknolojiyi takip etmesi ve şirketimizin gelecekteki yöneticilerinin  yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Yönetimi

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansını değerlendirerek gelişmeye açık yönlerini tespit edip bu yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Yönetimi

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılmasını önceliklerimiz arasındadır.

Ücretlendirme Sistemi

Doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

İşe Alım Süreci

Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, kurum kültürüne ayak uydurabilecek adayları kurumumuza katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, GÜRALP’in vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır.

Pozisyona göre çalışanlara teknik bilgi ve beceri pratikte kazandırılmak ile birlikte pozisyon ihtiyaçlarına göre tecrübeli ve alanında iddialı kişiler tercih edilebilmektedir.

Sürecin İşleyişi

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.

Başvuru 

Güralp ile çalışmak istiyorsanız, aşağıda yer alan form aracılığıyla başvuruda bulunabilir veya kariyer sitelerinde verdiğimiz ilanlar aracılığıyla başvurularınızı ulaştırabilirsiniz.

Back to Top