Alparslan Kurtmen Röportajı

Güralp Vinç - Alparslan Kurtmen Röportajı

“İhracat oranlarımızı artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz.”

Taşıma ve istifleme sektörünün lider isimleri arasında yer alan Güralp Vinç, sanayide kullanılacak birçok farklı uygulamaya cevap verebilecek nitelikte bir firma… Yurtiçi ve yurtdışı pazarında müşteri memnuniyeti ilkesini hedeflemiş olan Güralp Vinç faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Vinç sistemleri aklınıza gelebilecek hemen her sektörde çalışmalarını sürdüren firma, depolama ve lojistik sektörü için de yeni ürünleri müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Bilgisine, deneyimine inandığım, fikirlerine başvurduğum çok kişiler oldu. Ancak bana bu işi öğreten, yol gösteren her zaman müşteri olmuştur. Detaylar, iş risk ve analizleri, sorumluluk paylaşımı, takım çalışması, sürekli eğitim ve gelişim önceliklerim arasındadır. Ülkemiz için üretmenin önemini ve bunu en iyi bir şekilde yapmak adına desteklerini esirgemeyen aileme, çalışma arkadaşlarıma ve işbirliği içerisinde olduğum tüm dostlarıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

- Güralp Vinç’in hali hazırda güncel ürün yelpazesi hakkında bilgi verir misiniz? (Vinç, kaldırma makinaları, enerji iletim sistemleri ve diğer ürünler)

Güralp Vinç ülkemizde malzeme taşıma ve istifleme sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. Firmamız standart ürün yelpazesi, sanayide kullanılan birçok farklı uygulamaya cevap verebilecek nitelikle geniş bir çeşitlilik ile hazırlanmıştır. Ancak biz bir mühendislik firmasıyız ve mühendis kadrolarımız müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda standart ürün gruplarında bulunmayan ürünler için de projelendirme ve üretim gerçekleştirebilmektedir. Bu bağlamda açıklamak gerekir ise; elektrikli halatlı kaldırma makineleri ve zincirli kaldırma makineleri, köprü yürüyüş takımları, köprü konstrüksiyonları ve taşıyıcı çelik konstrüksiyonlar ile bu sistemlere ait elektrik kontrol panoları, köprü üzeri ve hol boyu elektrik sistemleri, radyo frekanslı uzaktan kumandalar ana ürün grupları olarak ürün yelpazemizde. Vinç sistemleri monoray ve çift kiriş olarak iki ana grupta üretilebilmektedir. Tavan vinçleri, yarı portal ve portal vinçler olarak da alt gruplarda tasarlanıp üretilebilmektedir. Ayrıca farklı olarak transfer arabaları, özel dizayn taşıma aparatları da projelendirilip üretilebilmektedir. Halatlı kaldırma makineleri sınıfında 1 ton ile 80 ton kapasiteler arasında farklı hız ve çalışma sınıflarında standart olarak üretilen ürün gruplarının yanı sıra kataloglarımızda olmayan farklı kapasite, hız veya çalışma sınıfında talep edilen kaldırma makineleri için özel çözümler sunabilmekteyiz. Zincirli ürün gruplarımızda 250 kg il 2.000 kg arasında sabit, şaryolu ve monoray uygulamalarımız bulunmaktadır. Standart üretim gruplarında bulunan kaldırma makinelerimiz 152 farklı tipte müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

- Üretimlerinizde yerli teknolojiye ne kadar yer veriyorsunuz? Yerli teknoloji Avrupa teknolojisiyle rekabet edebilecek düzeyde mi?

Hangi aksamları ithal ediyorsunuz?Güralp Vinç üretimlerinde mümkün olabilen her noktada yerli üretimler tercih etmektedir. Standart olarak üretilen sistemlerimizde sadece kaldırma motor, fren ve redüktör grupları ithal edilmekte diğer tüm ürünler yerli olarak kullanılmaktadır. Elektrik malzemeleri yani sürücüler, kontaktörler, röleler gibi ürünler dünyada kabul görmüş markalardan seçilmiştir. Bunların yanı sıra radyo frekanslı uzaktan kumandalar ve enerji iletim sistemlerinde kullanılan baralar da ithal olarak kullanılmakta, kablolar ve kablo taşıma sistemleri yerli olarak kullanılmaktadır. Sistemlerimiz için gerekli tüm yazılımlar ise firmamız tarafından geliştirilmektedir. Avrupalı rakiplerimiz ile rekabetimiz sadece teknoloji ile sınırlı değildir. Burada önemli olan asıl etken uluslararası standartlara uygun üretimler yapabilmektir. Ancak Avrupalı rakiplerimizin uzun yıllardır süre gelen pazar hakimiyetleri sebebi ile üretim adetleri bizden çok fazladır.Bu sayede kendi yan sanayileri oluşmuş, ayrıca kendilerine has bazı özel üretimleri oluşmuştur. Bu açıdan bakıldığında evet belirtilen hususlar teknolojik olarak onları bizden daha üstün kılmaktadır. Buradaki dezavantaj ise müşterilerin sistemleri kullanımları esnasında oluşan servis ve yedek parça ihtiyaçları neredeyse piyasadan bulunamamakta, yüksek fiyatlar ile ancak üreticisinden tedarik edilebilmektedir.

- GÜRALP markası ile üretimini yaptığınız vinç makinalarının kendine has özellikleri ve ayrıcalıkları var. Bunlar nelerdir?

Öncelikle belirtmek istediğim husus ürünlerimizin tamamı için kritik olan risk analizleri yapılmış, sürekli kontrol noktaları belirlenmiş ve kalite sürekliliği için gereken tüm prosedürler hazırlanmıştır. Başka bir deyiş ile yapılan üretimlerde her zaman aynı kalitede ürün sağlanması hedeflenmiş ve bunun için gereken tüm yönergeler belirlenmiştir. Güralp Vinç üretimlerinde birinci önceliği her zaman güvenlik sistemlerine vermektedir. Standart olarak üretilen tüm kaldırma makinelerinde dijital aşırı yük koruma sistemleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra sistemin çalışması için gerekli elektrik enerjisinin istenilen şekilde ve dengeli olduğu denetlenmekte, motorlar termik, manyetik ve ısı koruma sistemleri tarafından korunmaktadır. Güralp Vinç’ in tüm kaldırma makinelerinde temel seviyede vinç izleme sistemi bulunmaktadır. Bu sayede vinç sisteminin çalıştırılması esnasındaki birçok faktör kayıt altına alınmakta, servis ekiplerimiz periyodik bakımlar esnasında sistemden aldıkları bu bilgiler ile müşterilimizin hatalarını önlemeye çalışarak, sistemin kullanılmasında oluşan hataları operatörleri bilgilendirmek sureti ile en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu sistem bir yazılım içermektedir ve bazı kullanım hatalarını önlemek için operatörlerin verdiği komutları sistem kontrolü yaparak gerekli ise yerine getirmemekte ve oluşan sorunu başladığı noktada tutarak daha büyük güvenlik risklerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Diğer yandan olası arıza ve bakım maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlamaktadır. Güralp Vinç ürünleri üzerinde sağladığı bir çok opsiyon ile vinç sistemini kullanıldığı alanda sadece yük taşıyan bir makine olmaktan çıkartmaktadır. Bu opsiyonlardan bazılarını örneklemek gerekir ise; kaldırılan yükün ağırlığının bir ekran üzerinde gösterilmesi, salınım ve burkulma önleme sistemleri, akıllı yük paylaşımı uygulamaları, tandem çalışma, boşta ve yükte otomatik değişken hız, bölgesel çalışma gibi uygulamaları sıralayabiliriz. Elbette burada tam otomatik uygulamalarımızdan da bahsetmekte yarar var. Günümüzde sanayi tesislerinde hız ve verimlilik doğru orantılı olarak ele alınmaktadır. Tehlikeli çalışma alanları, operatör hatalarının istenmediği noktalar ve belirli bir senaryo dahilinde çalışması beklenen vinç sistemleri için operatör olmaksızın çalışabilen vinç sistemleri de firmamız tarafından projelendirilip üretilebilmektedir.

- Özellikle demir çelik ve çimento sektörlerine yönelik özel çözümler ürettiğinizi biliyoruz. Bu iki sektöre sunduğunuz ürün ve hizmetleri detaylıca bizimle paylaşır mısınız?

Esasen bu iki sektörde ihtiyaç duyulan vinç sistemleri ciddi farklılıklar göstermektedir. Demir çelik sektöründe kullanılan vinçler çok yoğun ve hızlı çalışan ancak bunun ile birlikte ciddi risk faktörlerinin oluştuğu sistemlerdir. Burada özellikle eriyik madenlerin taşındığı vinçlerde sistemin projelendirilmesinde seçilen ekipmanlar her zaman en üst güvenlik ve performans sergileyebilecek nitelikte olmak zorundadır. Örneğin eriyik metal taşıyan vinçlerde direkt olarak yük altındaki tamburu durdurabilecek acil frenleme sistemleri bulunması gerekmektedir. Ayrıca ortam şartları bakımından da bu vinçlerin tasarımlarında yüksek sıcaklık ve aşırı toz faktörleri göz önünde bulundurulur. Genellikle vinç sistemlerinin kullanımı bir operatör kabini içerisinden sağlanır. Seçilen tüm mekanik parçalar erişim olarak kolay ve güvenli, sökme takma işlemlerinde ise hızla değişimlerin yapılabileceği şekilde tasarlanırlar. Çimento sektöründe ise vinç sistemleri büyük oranda bakım için kullanıldıkları için çalışma sınıfları daha düşük olabilir. Ancak yine ortam şartları bakımından aşırı tozlu ortamlarda olduklarından yüksek koruma sınıflarında dizayn edilmelidirler. Çimento sektöründe çalışan vinçlerde bir diğer önemli husus ise kaldırma yükseklikleri bakımından karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 100 metre kaldırma yüksekliği oluşabilmektedir. Güralp Vinç’ in bu iki sektördeki en son referansları Eren Holding bünyesinde yeni yatırımı yapılan Medcem Çimento ve Oyak Grubu bünyesinde Bolu Çimento yatırımlarında toplam 140 adede yakın vinç sistemi, kaldırma makinesi tedariki firmamız tarafından sağlanmıştır. Yolbulan Baştuğ yatırımındaki vinç sistemleri yine geçtiğimiz yıl başlarında teslim ettiğimiz bir değer projemizdi.

- Diğer sektörlere ne tür ürün ve çözümler üretiyorsunuz?


Vinç sistemleri aklınıza gelebilecek hemen her sektörde kullanılabilmektedir. Ancak depolama ve lojistik sektörü için yeni bir ürünümüzden burada bahsetmek istiyorum. Konteyner taşıma için kullanılan teleskobik sprader isimli aparatın ülkemizde seri üretim şartlarında üretilebilmesi için TÜBİTAK destekli çalışmamızın artık sonuna geldik. Prototip üretimleri tamamlanan ürünümüzün testleri devam ediyor. Ürünümüz 20” ve 40” konteynerlerin tek bir aparat ile güvenli bir şekilde taşınabilmesine olanak sağlıyor. Teleskobik sprader ile özellikle lojistik depolar, konteyner aktarma merkezleri, limanlar ve demir yolu konteyner taşımacılığında yerli ürün ile müşterilerimize ekonomik çözümler yaratabileceğiz.

- Piyasadaki rekabet ortamı hakkında neler düşünüyorsunuz?


5 yıl öncesine göre günümüzün rekabet şartları ne durumda?Ülkemizde rekabet ile ilgili olarak tek bir sıkıntımız var. Elbette denetimsizlik. Standartlara uygun üretilmeyen her ürün, haksız rekabet ortamı yarattığı gibi daha da vahim noktada iş kazalarına sebebiyet verebilmekte ve plansız duruşlardan ötürü ciddi oranda para ve zaman kaybettirmektedir. Üzülerek belirtmemiz gerekir ki rekabet koşulları her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Ülkemizde bu sorunun tek çözüm mercii devletimizdir. Etkin ve sürekli denetim mekanizmaları yetersiz kalmaktadır. Bağlı olduğumuz sivil toplum kuruluşları ile mümkün olan her platformda bu konuyu gündeme getirmekteyiz. Gerek bireysel olarak gerek ise derneklerimiz kanalı ile müşterilerimiz üzerinde farkındalık yaratma çabalarımız devam etmektedir.

- 2014 yılı genel anlamda durağan geçti, buna katılıyor musunuz? 2015 yılından beklentileriniz neler?

Vinç sektörü hitap ettiği geniş müşteri yelpazesi sayesinde diğer sektörlere nazaran daha şanslı bir konumda ancak yerli üretici sayısı olması gerekenin çok üstünde. Yine de 2014 yılında firmamız bir önceki yıla oranla satışlarını artırmayı başarmıştı. Hedefimiz 2015 yılında bir önceki yılı tekrar edebilmek.

- Kısa ve uzun vadede gerçekleştireceğiniz hedef ve projeler neler?


İhracat oranlarımızı artırmak ve yeni pazarlara açılmak bu yıl için koyduğumuz hedefler arasında. Firma içi eğitimler ve özel yazılımlar ile hataların en aza indirilmesini de hedeflemekteyiz. Bu bağlamda gerekli yatırımları ve planlamaları yapmaktayız. Üretim hatlarımızda daha fazla izlenebilirlik bilgisayar destekli yazılım yatırımlarımız devam ediyor. Üretim hatlarından anlık bilgiler alarak verimliliğin artırılması, daha ekonomik ürün sağlamak adına attığımız adımlardan sadece bir tanesi. Bu yıl içerisinde detaylarını sizinle ilk defa paylaştığım yeni bir ürün piyasaya sunacağız. Bunların yanı sıra 2015 yılı içerisinde mevcut ürün yelpazemize ekleyeceğimiz yeni ürünler için Ar- Ge çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca hedef pazarlarımıza yönelik alternatif ürün çeşitliliğimizi artırmak için de çalışmalarımız devam etmekte.

Back to Top