کیفیت

هدف همیشگی شرکت صنعتی و تجاری جرثقیل و ماشین سازی گورالپ  استفاده از مواد و تکنولوژی های مناسب می باشد. در این راستا ما تمامی فلسفه مدیریت کیفیت را به موازات استاندارد  TS EN ISO 9001:2008  پذیرفته ایم. سیستم مدیریت کیفیت همه پروسه ها را برای بهبود اهداف اصلی شرکت استاندارد کرده است.

برنامه های اجرایی گورالپ  نظیر کایزن و  5s و سیاست بدون نقص،  تیم حلال مشکلات، آنالیز اثرات و مدل شکست (FMEA)  برای افزایش قدرت رقابت و فرهنگ بهبود مستمر برای آماده کردن تولیدات مناسب و به موقع برای مشتریان می باشد.

گورالپ سعی دارد تا یک شرکت معتبر و پیشرو در صنعت جرثقیل باشد:

جلب رضایت همیشگی مشتریان در قدم اول

ارائه و تطابق با همه استانداردها و قوانین بین المللی و ملی

ادغام توسعه های اجتماعی و تکنولوژی برای ارئه راه حل های مناسب طبق استاندارد های جهانی

بخشی از محیط زیست  بودن

اتخاذ و تصویب بهداشت و امنیت محیط کار به عنوان یک اصل برای هر کارگر

Back to Top