جرثقیل های دروازه ای

جرثقیل های دروازه ای

تفاوت این جرثقیل با جرثقیل های سقفی این است که سازه پل به سازه پایه ها وصل می شود. این بدین  معناست  که جرثقیل دروازه ای بر روی ریل بدون نیاز به تیر حمال یا ستون حرکت می کنند. این نوع جرثقیل ها نیز هم تک پل و هم جفت پل می توانند ساخته شوند. یک نردبان با ریل دستی برای بالا رفتن روی پل وجود دارد که به یکی ار پایه ها متصل می شود.

Back to Top