جرثقیل بازویی - دیواری

جرثقیل بازویی - دیواری

نوعی از  جرثقیل بازویی که در انتها به وسیله کله گی هدایت می شود که توسط یک جفت تیرحمال قادر است در طول سالن حرکت کند. عمدتاّ این جرثقیل ها زیر جرثقیل های سقفی استفاده می شوند و برای جابجایی مواد در کارگاه ها طراحی شده اند. بیشتر این جرثقیل ها حداکثر تا ظرفیت 5 تن و طول بازوی 10 متر طراحی و ساخته می شوند.

Back to Top