دوره هاي آموزشي

شرکت ما، که روز به روز کیفیت خدمات را افزایش می دهد، کار می کند تا بارهای خود را سبک تر کند.

شما مي توانيد با ما جهت آموزش مورد نياز خود تماس بگيريد. ما قصد داريم در زمينه کاربري و نگهداري جرثقيل ها توسط مربيان با تجربه به صنايع کمک کنيم.

برای کمک بیشتر در مورد موضوع!

لطفا کلیک کنید
Back to Top